Jak działa jonizator?

Po przejściu przez system filtrów woda jest przekazywana do komory jonizatora, w której umieszczone są elektrody. W tym miejscu poddawana jest działaniu prądu elektrycznego o bardzo precyzyjnym, niskim napięciu, co powoduje, że rozpuszczone w niej minerały są przyciągane do elektrody dodatniej (anody) lub elektrody ujemnej (katody) w zależności od ich ładunku elektrycznego. Podczas tego procesu woda jest rozdzielana na kwaśną i alkaliczną.

Posted in: Jonizatory

Sklep z jonizatorami wody