Jak pracuje jonizator wody?

Jonizator wody spełnia dwie główne funkcje: filtruje i jonizuje wodę.

Te  dwie funkcje tworzą długą listę korzyści zdrowotnych. Dobrze jest jednak zrozumieć jak są one osiągane.

Ocena jakości lokalnej wody jest ważnym krokiem pomagającym ustalić w jaki typ filtracji powinien być wyposażony jonizator;

Zacznijmy od filtracji, choć wydaje się to proste do wyjaśnienia – proces filtracji jest skomplikowany. Woda z naszych kranów, choć wcześniej poddana filtracji wstępnej w oczyszczalni, zawiera metale ciężkie, chlor i inne zanieczyszczenia. Nie ma takiego filtra, który by na poziomie przemysłowym (w stacji uzdatniania wody miejskiej) usunął wszystkie zanieczyszczenia z wody. Dlatego dla poprawnego działania jonizatora ważne jest dobranie odpowiedniej metody filtracji. Najlepszą znaną dziś metodą jest nanofiltracja. Uzdatnianie wody poprzez proces nanofiltracji to rewolucyjna technologia uzyskiwania niezwykle czystej wody pozbawionej wszelkich szkodliwych związków z jednoczesnym zachowaniem naturalnych związków mineralnych. Stosując system nanofiltracji przed jonizatorem wody zyskujesz największą gwarancję odpowiedniej jakości wody która nadaje się do jonizacji.

Jonizacja

W pierwszej kolejności woda bogata w minerały dostaje się do komory elektrolizy. W zależności od wcześniej wybranego poziomu alkaliczności lub kwasowości, przez wodę przepływa prąd elektryczny o odpowiednim natężeniu. Prąd ten powoduje, że minerały zaczynają się dzielić i łączyć z ujemnymi lub dodatnimi elektrodami, w zależności  od konduktywności i wartościowości każdego minerału.

Technika „dzielenia” uwalnia z wody wszystkie korzystne minerały w wodzie alkalicznej, którą pijemy oraz pozostałe minerały w wodzie kwaśnej, której używamy do czyszczenia i dezynfekcji. W wyżej wymienionej fazie zachodzi proces strukturyzacji wody na poziomie molekularnym – aktualna struktura wody zmienia się z H2O na OH-. Wpływa to na to jak molekuły gromadzą się , zamiast w duże grupy po 12 – 18 molekuł, gromadzą się w mniejszych grupach po 5 lub 6. Oznacza to lepszą przenikalność przez tkanki, a także zapewnia większe właściwości przeciwutleniające.

Woda po jonizacji:

Woda z kranu przed jonizacją oraz po jonizacji z pH 9,5

Sklep z jonizatorami wody